Chưa phân loại

Danh sách nhà hảo tâm ủng hộ Đại Lễ Cầu Siêu 2022

BTC xin tri ân các nhà hảo tâm, các đơn vị đã ủng hộ đóng góp cho Đại Lễ Cầu Siêu. Đại Lễ được diễn ra thành công tới năm thứ 8, trợ duyên cho ngàn chục ngàn gia đình là nhờ trợ duyên và công đức vô lượng của Quý vị.  Lưu ý: Các […]

Danh sách nhà hảo tâm ủng hộ Đại Lễ Cầu Siêu 2022 Đọc thêm »

Hotline: 0386365763
Đăng ký·
Tra cứu